top of page

Miras Paylaşımı


Gayrimenkulün maliği vefat ettiği taktirde geriye kalan hakların varislere kalma sürecidir.

Gayrimenkuller tapu kadastro müdürlüğü bünyesinde malik kimliği olarak sahiplik kayıdı altında olup beyan, şerh, kısıtlama adı altında gayrimenkulün kimliği vasfındadır.

Maliğin vefatı ile geriye kalan miras paylaşımı derece sıralaması ile aile fertlerine göre yapılır. (Maliğin veraset ile belirttiği başka bir yönerge yok ise)

Varislere aktarılan gayrimenkuller kendi aralarında paylaşım noktasında problemlere sebep olmaktadır.

Bunların sebebi; gayrimenkullerin satışı ya da hak tahsisi noktasında fiyat çatışması yaşanmasıdır. Bu çatışmalarda miras paylaşımı için başvurulan tarafsız ve yetkili sektör olan Gayrimenkul Değerleme, sürecin sağlıklı tamamlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Alanında yetkili ve uzman kişi olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları mevcut taşınmazı gerekli aşamalardan geçerek miras paylaşımı için Ekspertiz Raporu hazırlamaktadır.

Bu raporda Gayrimenkulün tapu kadastro müdürlüğü kayıtları üzerinde görünen hak ve kısıtlamalar ile birlikte belediye kanalıyla belirli yasal süreçleri incelenmektedir. Bu incelemeler miras paylaşımına konu gayrimenkulün sahip olduğu olumlu ve olumsuz özellikleri arasında gayrimenkul değerine etki eden en önemli referanstır. Sonraki aşama olan gayrimenkulün yerinde yapılacak olan fiziki incelemeler ile mevcut proje ile farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir.

Tüm bu aşamaların tamamlanması sonucu ulaşılan veriler miras paylaşımı

için hazırlanan bu raporda elde edilecek olan gayrimenkulün değeri hakkında bize bilgi verecektir.


Comments


bottom of page