MİRAS PAYLAŞIMI

Miras Paylaşımına konu olmuş Gayrimenkuller için , taraflar arası anlaşmazlıkları gidermek ve gerçek odaklı fiyat bilgisi edinmelerini sağlamak amacıyla SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tarafından  rapor hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor tarafsız olmakla birlikte Miras Davası öncesi çözüm odaklı bir aşama olarak düşünülmektedir. Gayrimenkul için yapılan yerinde ölçümler ve yasal araştırmalar raporun akıbeti açısında büyük öneme sahiptir. Miras a konu olan durumlarda bu araştırmalar standart olarak yapılmakta olup, yetkili kişiler tarafından yapılabilmektedir. 

www.gorkemdogan.com